I Ching Hexagram 5: Attending ( Broken / Unbroken)
I Ching Hexagram 2: Viewing / Contemplation (Broken / Unbroken)
I Ching Hexagram 4: Enveloping (Broken / Unbroken)
prev / next